Historisch Rijwielmuseum
Ommen

Nieuws

Sluiting / Verhuizing 

Het museum is nog geopend tot oktober 2022 daarna zullen de deuren sluiten aan de brugstraat 10 in Ommen. Vanaf oktober zal er gewerkt gaan worden aan het nieuwe eigenpand aan kerkplein 6 Ommen. Daar zal het museum dan volgend jaar geopend worden!!! 


Slotmanifestatie Ommen 75 jaar vrijheid 


Historische Rijwielrit Ommen 25 juni 2022


Koetsentocht 5 mei 2022


Jaaroverzicht “Historisch Rijwielmuseum Ommen” 2021.

In januari werd een contract getekend met Ter Steege Vastgoed Hardenberg om vanaf 1 april t/m 31 oktober de oude leegstaande HEMA te huren voor ons museum.
Op 20 – 05 werd een stichting opgericht en zijn we ingeschreven bij de kamer van koophandel voor het museum.
Daarna konden een rekening geopend en verzekeringen afgesloten worden bij de Regio Bank.
Als bestuur hebben we in 2021 6 x vergaderd waarvan notulen zijn gearchiveerd.
Door Corona-maatregelen was het museum pas vanaf 5 juni geopend tot half oktober.
In die periode hebben we ongeveer 9700 bezoekers mogen ontmoeten.
Ook “lief en leed” bij de vrijwilligers kreeg aandacht met een attentie of kaart . Dit wordt gecoördineerd door Dineke en Aly.
In 2021 diverse contacten en bezichtigingen gehad voor huur of koop van een definitieve locatie voor ons museum, helaas nog zonder resultaat.
Met de gemeente hebben we een gesprek gevoerd over medewerking bij het zoeken van een locatie in het centrum en de financiering hiervan. Dit kan pas verder uitgewerkt worden als de locatie bekend is.
Gedeputeerde Roy Witte van de provincie Overijssel bracht een werkbezoek aan ons museum. Hij onderstreepte ook dat dit museum een belangrijke functie heeft en bestaansrecht moet blijven behouden in het centrum van Ommen. Provincie wil hier dan ook financieel aan bijdragen. Van dit bezoek zijn ook opnames gemaakt door Vechtdal TV.
TV Oost heeft in de vakantietijd opnames gemaakt van onze vrijwilligers in kledendracht bij het museum en andere mooie locaties in het centrum om meer bekendheid te geven aan het museum bij de vakantiegangers.
We hebben op uitnodiging ouderen uit Oldenhaghen op bezoek gehad; ook zijn we naar verzorgingshuis het Vlierhuis geweest in kledendracht en hebben we verhalen verteld en oude kinderliedjes gezongen.
Op uitnodiging van de Open Monumentendag hebben we in september meegewerkt aan een fietstocht in kledendracht en op oude fietsen. Hiervan is door Jan uit de Bosch een mooie fotoreportage gemaakt.
In oktober hebben we het contract voor huur van de locatie aan de Brugstraat 10 kunnen verlengen tot eind oktober 2022, met de mogelijkheid van maandelijkse opzegging van beide kanten.
Eind november hebben we het seizoen als vrijwilligers met een gezellig samenzijn en een lekker buffet mogen afsluiten in de molen van Anton Wolters!

 

=================================================================================================================8 maart 2022

Vrijdag 1 april gaat het museum open!!!

=================================================================================================================================

25 januari 2022

2100 euro voor het fietsmuseum

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om 2.100 euro beschikbaar te stellen voor het Historisch Rijwielmuseum voor het jaar 2021-2022.

Het Historisch rijwielmuseum is een museum met een grote verzameling van oude fietsen. Momenteel is het museum gevestigd in de voormalige Hema locatie. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe vestiging, omdat een nieuwe invulling voor dit pand is gevonden. Het Historisch rijwielmuseum is tot op heden gevestigd in panden die leeg stonden. Er wordt toegewerkt naar een vaste locatie. Ondanks financiële steun via vrijwillige giften heeft het museum een negatief begrotingsresultaat overgehouden. De oorzaak is dat door de coronamaatregelen en doordat vrijwilligers zich in de risicogroep bevinden dicht moest. Activiteiten om inkomsten te creëren had het museum gepland in december, waaronder kerstverhaal en een marktkraam tijdens de koopavond. Ook deze konden niet doorgaan.

 =================================================================================================================

1 november 2021


Vanaf november  t/m maart is het museum gesloten.

U kan wel een afspraak maken in bovengenoemde periode, om met een groep het museum te bezoeken.

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons mooie team willen komen versterken.


voor meer informatie tel. 0529-456209 Arie en Dineke Broekmaat.

                                                06-20399313  Gerrit Voort


11 september 2021, Open Monumentendag30 augustus 2021, bezoek Vlier-Huis Ommen

 18 augustus 2021,  opname RTV-Oost


3 augustus 2021

vandaag bezochten 274 mensen het museum!!!


27 juli 2021

Vandaag bezochten 203 bezoekers het museum!!!

Tevens staat er nu een Juncker transportfiets uit 1938-1940 welke werd gedoneerd. Arie Broekmaat heeft hem weer toonbaar gemaakt!!!


24 juli 2021

Er zijn 2 rijwielen bij gekomen die dit seizoen te zien zullen zijn. Het gaat om een hoge bi van Coventry Machinist Company uit 1885.  Eigendom van Maarten Waarlé 

Een replica van een Draisine loopfiets uit 1817, eigendom van het Historisch Schouwspel.

23 juli 2021 

In januari dit jaar werd er een handbike gedoneerd welke we hebben opgehaald uit Diemen. Deze is eindelijk klaar. Er moest een hoop gebeuren maar is nu klaar om te gebruiken en staat in het museum. De Fiets is gemaakt in Antwerpen en is van het merk Gold Lion. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info