Historisch Rijwielmuseum
Ommen

Stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen


 

Officiële naam van onze stichting:

“Stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen”

Bankrelatie: Regiobank nummer: NL63 RBRB 8835 1734 77

Kamer van Koophandel: KvK-nummer: 82849838

 

Bestuur:

G.J. Voort (Gerrit)           voorzitter (g.j.voort@home.nl)

E. Nijkamp (Evert)          secretaris (evert_nijkamp@hotmail.com)

G.F. Doorn (George)      penningmeester (gfdoorn@hotmail.com)

=================================================================================================================

Adviseurs

D. Broekmaat (Dineke)  adviseur

A. Wolters (Anton)         adviseur


=================================================================================================================


Beleidsplan Stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen.

1 Doel

A De stichting heeft ten doel het verzamelen van allerlei fietsen, autopetten en driewielers door de jaren heen.

B  Het verzamelen van aanverwante artikelen door de jaren heen.

C  Deze ten toon te stellen op een nader te bepalen locatie en mensen verhalen te vertellen (en ook te laten vertellen) van de fiets vanaf de beginperiode.

D Proberen om zo laagdrempelig (letterlijk en figuurlijk) mogelijk inwoners van Ommen, vakantiegangers en liefhebbers vanuit het hele land gastvrij te ontvangen.

E  Op afspraak bewoners van verpleeghuizen en dagopvang rond te leiden. Ook bijv. schoolklassen te ontvangen en laten kennismaken met de ontwikkeling van fietsen door de jaren heen.

2  Financiering (de stichting denkt haar doel te verwezenlijken) door:

A van bezoekers een al dan niet vrijwillige bijdrage te vragen.

B donateurs te werven en mogelijke sponsoren vanuit bedrijfsleven en ondernemers uit het centrum persoonlijk te benaderen.

C Hiervoor een werkgroep op te richten.

D Een website op te zetten en deze actueel laten houden door een vrijwilliger .

E tegen vergoeding deel te nemen aan historische optochten en andere evenementen, zoals bijvoorbeeld kerstmarkten en Ommer Bissingh dagen.

3 Vermogen:

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

A verzameling rijwielen en aanverwante attributen

B Sponsoring en donaties.

C vrije giften.

D : schenkingen en subsidies.

4 Bestuur :

A Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden.

B het bestuur bestaat uit eigenaren van fietsen en / of vrijwilligers.

5 Loonkosten:

A  Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen loon; wel zullen gemaakte onkosten worden vergoed. =================================================================================================================================================


            


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info